Meteen naar de inhoud
Home » Medium voor antwoorden en inzichten » Paranormaal Medium

Paranormaal Medium

Een paranormaal medium en de betekenis hiervan vraagt om enige uitleg. Het woord para betekent naast. Paranormaal betekent dus niets meer en niets minder dan iets anders dan wat in de maatschappij als normaal of norm wordt gezien. In de maatschappij en ook de instrumenten waarmee wetenschappelijk bewijs wordt verzameld betreft alleen de 5 reguliere zintuigen ruiken, proeven, zien, voelen en horen. Een persoon die met geesten van overledenen kan communiceren noemt men een medium. Uit een palet van één tot zes paranormale gaven beschikt een medium. Een tussenpersoon of doorgeefluik met paranormale krachten is ook een veel gebruikte definitie. Een bijzonder persoon welke makkelijk met doden communiceert is een medium en dan meer beschreven in kinderlijke taal.

De vijf heldere of paranormale vermogens van onze 5 reguliere zintuigen zijn: helderruiken, helderproeven, helderzien, heldervoelen en helderhoren. Ook het zesde zintuig helderweten wordt als een paranormaal vermogen gezien. Mediumschap ontwikkel je de paranormale wereld. Deze wereld ligt qua waarneming verder dan onze fysieke werkelijkheid. Deze beperkte werkelijkheid nemen we waar met onze vijf reguliere zintuigen. Extra zintuig nummer 6 is de verzameling van de vijf heldere zintuigen en maakt deel uit van het waarnemen van de grote werkelijkheid. Met deze 6 paranormale zintuigen, vermogens of kracht geeft een paranormaal medium betekenis aan het waarnemen dwars door de tijd en ruimte heen.

Hoe ontwikkel je als paranormaal medium?

Ten eerste is jouw eigen trauma’s opruimen een belangrijke voorwaarden voordat je cliënten kan gaan helpen. Gebruik jouw hoge sensitiviteit eerst voor jezelf. Ander kan het helpen van derden een vlucht zijn om naar jouw eigen pijn toe te gaan. Jouw bewustzijn vergroten door deze uit te lijnen met de Heilige Geometrie kan een tweede manier zijn. Hierdoor wordt jouw derde oog steeds verder geopend. Over een periode van vele jaren zijn 12 workshops van 2 dagen ontwikkeld. Deze kan je via de volgorde van het bewandelen van de levensboom of Kaballah gedurende een periode van 2 jaar bijwonen. En ten derde veel oefenen en hiermee de medium betekenis ervaren eerst voor je eigen leven en daarna voor die grote impact op het leven van cliënten.

expansie van innerlijk licht
expansie van innerlijk licht

Doel van innerlijk licht container Expansie!

Het innerlijke licht in jouw lichtcontainer schijnt door in onderstaand opsomming vermelde energielekken niet voorbij een specifieke laag. Als paranormaal medium kan je deze energielekken eigenlijk niet hebben. Langdurige en hardnekkige levenspatronen zijn het gevolg. Deze zijn lastig te erkennen en herkennen. Het is de vrouwelijke kennis van de Levensbloem en ziel.

  1. onzekerheid legt je lam en hierdoor kan je jouw natuurtalenten niet benutten. Deze dien je te erkennen en in het licht te zetten. Dan kan je samen met het goddelijke met minder inspanning jouw missie realiseren.
  2. veelvuldig bevestigingen nodig hebben en of het succesvolle pad van iemand anders nabootsen in plaat van jouw om jouw eigen vertrouwde stap te zetten voor jouw eigen natuurtalenten en missie.
  3. veelvuldig een strijdtoneel opzoeken om zelfstandig uit moeilijke situaties te komen. Je voelt jezelf uitgeput, snel gedemotiveerd terwijl toch strijd blijft voeren voor de schouderklop.
  4. weinig energie hebben voor nieuwe suggesties en initiatieven, omdat je bedroefd of depressief bent.
  5. de reden dat je op deze planeet bent niet weten. Ook niet weten wat je moet doen. En je dikwijls verveeld voelen.
  6. perfectie nastreven dat jouw ene zelf alles altijd en tegelijkertijd goed moet doen. Dat je nog iets moet bereiken volgens de waarden, overtuigingen en normen van de maatschappij en of religies. Een verkeerd mentaal zelfbeeld dat jij bestaat.

Paranormaal medium en de heldere vermogens

Als medium is het dus zaak om die innerlijk lichtcontainer bij jezelf goed te doorgronden. De scherpte van jouw vermogens worden bepaald door de evenwichtigheid op deze energielagen. Dit kan je herkennen aan emoties welke je mogelijk parten spelen. Denk hierbij aan onzekerheid bij laag 6, jaloezie bij laag 5, gehechtheid bij laag 4, boosheid bij laag 3 en trots bij laag 2.

expansie van innerlijk licht
expansie van innerlijk licht

Raakt jouw identiteit en zelfbeeld in de war? Dan is er nog werk aan de winkel. De meest bekende helderzienden hadden dit evenwicht. Dit is in feite belangrijke informatie voor een op zichzelf of haarzelf innerlijk gericht paranormaal medium.