Meteen naar de inhoud
Home » Medium voor antwoorden en inzichten » Mediums en paragnosten

Mediums en paragnosten

Mediums en paragnosten trekken door de eeuwen heen veel aandacht. Er zijn mediums welke ook paragnost zijn maar dit is niet altijd het geval. Paragnosten worden in de volksmond meer gezien als mediums met voorspellende kwaliteiten. Onze nadruk hier ligt op de meeste beroemde mediums van de afgelopen 2 eeuwen. Een medium is een tussenschakel tussen deze wereld en de wereld aan de andere zijde. Mediums zijn doorgeefluiken van berichten vanuit een andere dimensie. Deze dimensie is niet zichtbaar of hoorbaar met onze 5 reguliere zintuigen. Wel met de paranormale vermogens van zoals helderwetend.

Mediums en paragnosten welke indruk maakte op grote publiek

Hieronder tref je een opsomming en levensverhaal aan van 6 van de meest indrukwekkende paragnosten en mediums. Dit zijn mediums welke nu niet meer leven maar nog wel voortleven in goede herinneringen bij velen.

Helena Blavatski 1831-1891 Theosofische Beweging

Medio 1875 begon Blavatsky met het schrijven van het eerste boek dat in 1877 werd gepubliceerd. Dat boek werd Isis Unveiled: A Key to the Mysteries of Ancient and Modern Science and Religion. Ons werk is een pleidooi om de hermetische filosofie, de oude universele intellectuele religie, te erkennen als de enige sleutel tot het Absolute in wetenschap en theologie, stelt Blavatsky.

1 van de bekendste mediums en paragnosten Blavatski
Helana Blavatski

De Geheime Leer is Blavatsky’s belangrijkste boek. En standaardwerk voor de theosofische beweging. Deel I bestaat uit zeven delen over de schepping van het heelal. Deel II bestaat uit twaalf delen met als hoofdthema de geboorte en ontwikkeling van de mensheid. Blavatsky was tijdens haar leven de leidende theoreticus van de theosofische beweging. Blavatsky beschrijft theosofie als een synthese van wetenschap, religie en filosofie en beweert dat het gebaseerd is op een oude intellectuele religie, die de basis vormt van de hedendaagse wereldreligies. Blavatsky was 1 van de meest invloedrijke mediums en paragnosten van haar tijd.

Daniel Douglas Home 1833-1886 Zelf Levitatie

Een medium paragnost van Schotse origine. Een spiritistisch medium en misschien wel de beroemdste van de 19e eeuw. Home werd als derde kind van zijn ouders geboren, maar werd al snel afgestaan ​​aan de wees zus van zijn moeder. Home vertelde dat hij zijn gaven ontdekte toen hij 4 jaar oud was. Als kind verhuisde hij met zijn adoptieouders naar Amerika.

Na tuberculose te hebben opgelopen en in de Verenigde Staten te hebben verbleven, trok hij naar Londen, waarna hij tot bijna zijn dood aan toe een geweldige carrière als medium had. Home weigerde geld te vragen voor zijn optredens, ook al heeft hij wel donaties geaccepteerd. Deze geschenken zorgen ervoor dat Home de kost kan verdienen en zelfs de wereld rond kan reizen. Hij werd al snel een veelgevraagd medium paragnost, uitgenodigd in de meest invloedrijke kringen in Europa en Amerika. Zijn optredens waren spectaculair en ook zeer exclusief waarbij ‘gewone’ gebeurtenissen als stemmen, klopgeesten en geestverschijningen veel voorkwamen. Home leviteerde ook evenals meubels in de nabije omgeving. Voor de betrouwbaarheid van mediums en paragnosten in de schatten maakt levitatie een buitengewone indruk.

mediums en paragnosten levitatie van Daniel Douglas Home
D.G. Home zelf levitatie

In 1 geval vloog hij zelfs door een open raam op de tweede verdieping en keerde terug door een ander raam in dezelfde kamer. Home werkt meestal op klaarlichte dag en werkte altijd samen met rechercheurs die zijn voorstellingen willen onderzoeken. Er is grote onenigheid over de betrouwbaarheid van deze spectaculaire gebeurtenissen. Homeis echter nooit betrapt op valsspelen.

Rosemary brown 1916-2001 Muziek composities van oude componisten

Rosemary Brown is een Engelse componist en muzikant die beweert composities van onder meer Bach, Schubert, Chopin en Beethoven te hebben ontvangen. Briljante gechannelde muziek maakt indruk voor de classificatie van paragnosten en mediums.

Op zevenjarige leeftijd kwam Rosemary Brown voor in aanraking met oude componisten. Er verscheen een geest welke lange grijze haren had en haar deze voorspelde dat ze op een dag zelf een beroemde muzikant zou worden. Er verstreken tien jaren toen door het zien van een foto zij zich realiseerde dan de geest Franz Liszt was. Binnen de familie van Rosemary waren veel helderzienden. Als kind kon Rosemary zelfs vertellen over dingen die lang voor haar geboorte plaatsvonden.

Muziekwetenschappers die het werk van Brown hebben bestudeerd constateerden dan haar composities qua stijl sterk overeenkwamen met de originele werken van dezelfde componist. De in omloop zijnde false of pseudo-werken bestonden ook. De creatie van Brown’s werken vergden evenwel aanzienlijk meer kennis van de muziek dan Brown ogenschijnlijk bezat. Rozemarijn zelf is uitgebreid bestudeerd door psychologen en musicologen. Ze vonden geen teken dat ze vals speelde. De puzzel rondom haar composities en haar positie binnen de paragnosten en mediums classificatie blijft dus bestaan.

Gerard Croiset 1909-1980 hielp met vermissingen en genezingen

Gerard Croiset is de bekendste Nederlandse paragnost en genezer. In zijn jeugd had hij zogenaamde ‘droomvrienden’, mogelijk om zijn eenzaamheid te verdrijven. Na de oorlog stond hij erom bekend dat hij hielp bij het vinden van vermiste kinderen. Ik ben in het bezit van een gesigneerd exemplaar van zijn boek dat met waardering en lof is gelezen.

de heer Croiset in actie
de heer Croiset in actie

In 1977 publiceerde hij zijn autobiografie. Hij is klaar voor intensief wetenschappelijk onderzoek zonder enige vergoeding. Vaak helpt hij de politie bij het oplossen van verdwijningen, met goed resultaat. Het boek beschrijft een groot aantal gevallen waarin hij de sleutel tot de oplossing gaf. Ik ben in het bezit van een gesigneerd exemplaar van zijn boek dat eerder met waardering en lof is gelezen. De heer Croiset is 1 van de meest bekende mediums en paragnosten van Nederland.

Eva Pierrakos 1915-1979 Spirituele pad voor groei van de mensheid

Eva Pierrakos is een Oostenrijkse medium. Tijdens haar bezoek aan Zwitserland in het jaar 1952 ontdekte ze voor het eerst dat ze een medium gave had. Automatisch schrift waarbij berichten van de andere zijde de wil en gedachten het medium zelf te boven gaan. Door de jaren heen heeft Eva Pierrakos geleerd de verschillende entiteiten uit andere dimensies te onderscheiden die in haar tekst voorkwamen. Vervolgens kon ze ook steeds beter vanuit de stem onderscheid maken. Een een spirituele gids gaf inzichten door voor de menselijke groei op het spirituele pad. Ze woonde sinds 1957 in New York en was 23 jaar lang de spreekbuis van haar gids. Ze maakte grote indruk in Amerika als 1 van de meest krachtige mediums en paragnosten.

Haar spirituele entiteit gad van 1957 tot 1979 berichten door. Uiteindelijk een reeks van 258 lezingen waarin honderden vragen met antwoorden werden verwerk. Ook kwamen er uiteraard berichten door tijdens privé counseling bij Eva Pierrakos. Eva Pierrakos was een trans medium waardoor er een noodzaal was om alles op te nemen en transcripten uit te werken. De spirituele entiteit staat bekend als de ‘The Guide’ en de leringen staan ​​bekend als de Pathwork Guide Lectures. De gids benadrukt dat het niet om de bron gaat maar om de inhoud van het werk. 

Mediums en paragnosten Leslie Flint 1911-1994 Herkenbare stemmen vanuit de andere zijde

In een huis van het Leger des Heils in St. Albans gelegen bij Londen in het Verenigd Koninkrijk werd Leslie Flint in 1911 geboren. Kort na zijn geboorte gingen zijn ouders als scheiden. Daarna zorgde zijn grootmoeder voor hem, ook al leidde ze een arm leven. Flint werd toen hij zeven jaar oud was, zich bewust van het vermogen om de vormen van de overledene te zien.

De eerste demonstratie van zijn medium kwaliteiten vond plaats In 1935. Bij het publiek werd Flint’s live stemfenomeen bekend. Soms kwamen er wel 2000 toeschouwers kijken. Over de jaren heen zijn er 13 radio- en televisieprogramma’s gemaakt. In 1971 verscheen zijn autobiografie Voices in the dark, die in Nederland werd uitgebracht onder de titel Stemmen.

Bekende mediums en paragnosten

Dit zijn wellicht 6 van de meest betrouwbare mediums en paragnosten van de afgelopen eeuwen. Naast Nostradamus, Edgar Cayce en Baba Vanga. Het fenomeen van medium of paragnost komt hiermee in een correcter daglicht te staan. Dit zijn goede voorbeelden van mediumschap kwaliteiten van mediums en paragnosten.